Cotizaţii 2022 - 2023

     Cotizaţia de membru pentru 2022 este în valoare de 30 lei.
     Cotizaţia de membru pentru 2023 este în valoare de 30 lei.

     Elevii, studenţii şi pensionarii vor plăti 50% din cotizaţie.

     Cotizaţia de onoare pentru profesorii din învăţământul preuniversitar este în valoare de 50 lei.
     Cotizaţia de onoare pentru profesorii din învăţământul universitar este în valoare de 150 lei.