Concurs interdisciplinar de matematică în limbi străine "Mathmoiselle"
ediţia a VII-a


Baremul de corectare şi modalitatea de evaluare

  • Odată cu transmiterea subiectelor se va trimite către fiecare şcoală şi foaia tipizată de răspuns pentru elevi, iar baremul va fi afişat pe site şi transmis şcolilor după încheierea probei. Baremul  este realizat de echipa de constituire a subiectelor. Evaluarea se va realiza în conformitate cu baremul de către echipa de profesori din fiecare şcoală: profesori de matematică şi profesori de limbi străine.
  • Nu se vor acorda punctaje intermediare la itemii tip grilă. 
  • Punctajul final al lucrării se calculează ca medie aritmetică între punctajul acordat de către profesorul de matematică pentru rezolvarea subiectelor (maxim 10p) şi punctajul acordat pentru acurateţea şi corectitudinea traducerii subiectului în limba română (maxim 10p).
  • În cazul sesizării unui număr nejustificat de punctaje identice, organizatorii concursului îşi rezervă dreptul de a reevalua lucrările şi restabili ierarhia naţională (în cazul depunctării).

 

 

SEO Romania